بی بلُم

بی به گویش بندری یعنی برای و بل به گویش بندری یعنی یار و بی بلم یعنی برای یارم

برای مادر مَردَم

 

باید مرد باشی تا بتوانی شکم پنج بچه قد و نیم قد را سیر کنی.

بچه هایی که تنها شکم ندارند؛ بلکه بین بچه های امروزی که بازیهایشان هم کامپیوتری است، خواسته های آنها در دوراهی فقر و تکنولوژی سردرگم ایستاده است.

حالا اگر این مرد، زن باشد...

...

زن کنار خیابان منتظر است؛ نگاه خریدارانه مردان درشت و ریزی که سوار بر ماشین های مدل بالا و پایین هستند را می بیند.

 به آن جامعه شناس دل خوشی فکر می کند که مقاله اش در روزنامه نشان از آمار بالای زنان فقیر خودفروشی می داد که تنها چیزی که برای عرضه داشتند حیثیتشان بود.

چه فرقی داشت که او این تحقیق را انجام داده بود.

و بالاخره نگاهش بر ماشین مدل بالایی ثابت ماند. او می توانست بخشنده تر از آن پیکان های قراضه باشد.

 ماشین جلوی پایش ترمز زد و او بی خیال از ارزش و منزلت پایین و بالایش سوار شد.

....

زن عرق می ریخت ولی هنوز در سینی بزرگی که جلویش پهن بود میوه داشت. باید آنها را می فروخت.

مردی جلویش ظاهر شد و نگاه عمیقی به زن کرد. مرد قیمت سیبها را پرسید و زن با نگاه تندی جوابش را داد.

زن در دل به او و خودش فحشی داد. هر روز نگاه این مشتریان غیرواقعی بیشتر از مشتریانی واقعی بود که میوه هایش را می خریدند.

....

زن به آسمان نگاه می کند انگار امروز آفتاب بی رحم تر از روزهای دیگر است. به درختان خشک باغ نگاهی کرد که امسال به علت نرسیدن قطره ای آب خشک شده بودند.

زن بیل به دست فریاد می زند: راه آبو باز کنم.

- ها ...

پای راست را بر روی بیل محکم فشار داد، انگار بیل به کوه سختی گیر کرده است. اما او از سنگ سخت تر بود.

راه آب باز شد.

دسته بیل به رنگی شبیه به قرمز خونی آغشته شد.

...

او به فردا می اندیشد و عدم آشنایی او حداقل با یک حرفه امکان دست یافتن به رفاه بهتر را به آرزویی دست نیافتنی تبدیل کرده است.

تا کجا باید زنان سرپرست خانوار ایرانی به علت نداشتن مهارت کسب درآمد، راه امرار معاش خانواده را خودشان انتخاب کنند؟

چه کسی نقش حمایت از این اقشار آسیب پذیر را به عهده خواهد گرفت؟

طرح ارتقای امنیت اجتماعی، طرح مبارزه با بدحجابی، طرح ساماندهی دست فروشان، طرح مبارزه با اراذل و اوباش و طرح ...

خنده دار است! قرار است از آخر، شروع کنند!

تاریخ ارسال: شنبه 6 مرداد 1386 ساعت 17:28 | نویسنده: دریا | چاپ مطلب 10 نظر